Jak dostosować wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Jak dostosować wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi konieczne jest dobór odpowiednich form i metod pracy oraz organizacji zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. Pomoc edukacyjna udzielana może indywidualnie bądź grupowo. W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowuje się cały proces edukacyjny tj. warunki, środki, sposoby, metody oraz wymagania edukacyjne.