Kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną, motywowanie dziecka do nauki


Kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną, motywowanie dziecka do nauki

Dziecko osiąga dojrzałość szkolną wtedy, gdy poziom jego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego a także sprawność fizyczna umożliwiają mu sprostanie wymaganiom stawianym uczniom pierwszej klasy. Wrodzone predyspozycje dziecka i oddziaływanie środowiska ma kluczowy wpływ na czas potrzebny do pokonania tego etapu rozwojowego. Rodzice i nauczyciele powinni wspierać dziecko uruchamiając własną inwencję twórczą, ponieważ ich aktywność w stwarzaniu dziecku bogatego intelektualnie środowiska odgrywa bardzo istotną rolę w procesie zyskiwania dojrzałości szkolnej przez dzieci. Na pełną dojrzałość szkolną składają się:
1. Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego
2. Dojrzałość szkolna w zakresie procesów poznawczych
3. Dojrzałość szkolna w zakresie emocjonalno-motywacyjnym
4. Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju społecznego