Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej


Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej ma na celu określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania działań prowadzonych w szkole obejmujących zbieranie i analizę informacji w zakresie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz innej działalnością statutową szkoły. Monitorowanie rozumiane jest jako stałe, cykliczne badanie i wnioskowanie na podstawie zbieranych przez lata informacji tymi samymi narzędziami według ustalonych procedur. Dobre monitorowanie zakłada również wykorzystanie zgromadzonych informacji w celu bieżącej modyfikacji obserwowanych procesów poprzez usuwanie niepożądanych zjawisk natychmiast po ich stwierdzeniu.