Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku


Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

Egzamin maturalny od 2015 roku został zmodyfikowany tak, aby lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy. W niezmienionym kształcie pozostanie obowiązkowa część egzaminu maturalnego, na którą składa się egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego oraz egzamin z matematyki – wszystkie przeprowadzane w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym. Zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego. Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań. Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz życiu zawodowym trudno przecenić. Podobnie jak dotychczas, maturzysta będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać egzamin.