Nowa formuła sprawdzianu od 2015 roku


Nowa formuła sprawdzianu od 2015 roku

Zgodnie z nową formułą sprawdzianu pierwsza część egzaminu sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Ta część sprawdzianu ma potrwać 80 minut. Uczeń będzie rozwiązywać zadania zamknięte oraz zadania otwarte.
Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu – testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Ta część egzaminu potrwa 45 minut. Wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

Zmiana formy egzaminu związana jest ze zmianą podstawy programowej. Zgodnie z nią wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego.