Pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie Rady Pedagogicznej


Pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie Rady Pedagogicznej

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w taki sposób, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.