Sześciolatek w szkole. Przyczyny obniżenia wieku szkolnego


Sześciolatek w szkole. Przyczyny obniżenia wieku szkolnego

1) Wykorzystanie potencjału rozwojowego dzieci, gdyż, jak wykazują badania, dzieci, które rozpoczynają edukację szkolną szybciej się rozwijają (osiągają lepsze wyniki w czytaniu, pisaniu, czy liczeniu),
2) Dostosowanie się do wieku szkolnego w innych krajach, a co za tym idzie wyrównywanie szans polskich uczniów w konkurencji z uczniami innych krajów Europy i świata,
3) Usamodzielnianie dzieci, nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.