Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym


Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

“W toku wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, nauczyciel posługuje się najlepiej dobranymi środkami i metodami dydaktycznymi, organizacyjnymi formami pracy uczniów sposobami sprawdzania oraz oceniania ich osiągnięć.” Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym polegać powinno głównie na stosowaniu odpowiednich zabaw i gier tematycznych. Dzięki takim zabawom dzieci nieśmiałe zaczynają się “otwierać”, współdziałać z rówieśnikami. Przykładem może być zabawa w dom, gdzie dzieci mogą wcielać się w rolę mamy, czy taty, jako głowy rodziny. Zabawy i gry powinny działać na wyobraźnię dzieci.

Wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym powinno polegać również na np.: pomocy przy ubraniu, czy rozebraniu się dziecka (zasuwanie suwaka przy kurtce, czy też sznurowanie butów), myciu zębów, czy wskazaniu jak należy prawidłowo trzymać sztućce przy jedzeniu.
Dzieci w wieku przedszkolnym są niezwykle chłonne wiedzy, w związku z czym wspomaganie ich rozwoju i edukacji jest rzeczą niezwykle ważną.