Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego


Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

Podstawowym dokumentem programowym regulującym zakres kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce jest klasyfikacja zawodów. Klasyfikacja zawodów określa, w jakich zawodach kształci się w Polsce, w jakich typach szkół, jakie są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, jaki jest okres nauczania oraz wskazuje możliwości nabywania kwalifikacji w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych (na kwalifikacyjnych kursach zawodowych), ponadto podaje wymagania specyficzne dla zawodów, bez spełnienia których nie można zorganizować kształcenia.