Technik Cyfrowych Procesów Graficznych KKZ


Technik Cyfrowych Procesów Graficznych KKZ

Kod zawodu: 311911
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
A. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
A. 25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
A. 55. Drukowanie cyfrowe.

O kierunku

Absolwenci będą ekspertami w obsłudze nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D oraz projektowania, redagowania publikacji i druków, składu i przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, technologii procesów cyfrowych, projektowania witryn WWW, tworzenia e-booków, prezentacji multimedialnych (filmów, zdjęć), przygotowaniu sytemu identyfikacji wizualnej, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Absolwenci nabędą umiejętności w projektowaniu wszelkiego rodzaju ulotek, folderów, wizytówek, raportów, katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji, efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności profesjonalnego poruszania się w nowych mediach.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony w firmach i działach szeroko pojętych multimediach, takich jak: agencje reklamowe, studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych), rozrywce i sztukach pięknych, studia grafiki, studia fotografii cyfrowej, edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.), inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych), przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów), badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych), medycynie (szkolenia dające możliwość uczestniczenia w wirtualnych operacjach) i obsłudze Internetu i również w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Podstawy poligrafii.
Podstawy fotografii i grafiki komputerowej.
Opracowywanie publikacji.
Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania.
Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych.
Przygotowanie projektów multimedialnych.
Drukowanie nakładu.
Wykonywanie wydruków wielkoformatowych.