Technik Elektryk KKZ


Technik Elektryk KKZ

Kod zawodu: 311303
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie zaoczne odbywa się w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie.
Kwalifikacje:
– E.7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
– E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
– E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

O kierunku

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Perspektywa zatrudnienia

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
– w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
– w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
– w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
– w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).