Technik Logistyk KKZ


Technik Logistyk KKZ

Kod zawodu: 333107
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:

A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

O kierunku

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nim

Perspektywa zatrudnienia

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Podstawy działalności zawodowej z elementami technologii informatycznych.
Język obcy dla logistyków.
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji.
Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych.
Organizowanie i monitorowanie dystrybucji.
Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych.
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych.
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.