Technik Optyk KKZ


Technik Optyk KKZ

Kod zawodu: 325302
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie zaoczne odbywa się w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie.
Kwalifikacje:
– M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
– M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

O kierunku

Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Perspektywa zatrudnienia

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, zakładach optycznych – usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowobadawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno–mechaniczno–elektronicznej i pomiarowej.