Technik Procesów Drukowania KKZ


Technik Procesów Drukowania KKZ

Kod zawodu: 311935
Cykl Kształcenia: 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie: zaocznym lub stacjonarnym.
Kwalifikacje:
A. 15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych.
A. 40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

O kierunku

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

Perspektywa zatrudnienia

Technik procesów drukowania może podejmować pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog, w firmach rzemieślniczych, w zakładach prowadzących usługi poligraficzne, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy działalności gospodarczej.
Język obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i społeczne.
Organizacja małych zespołów.
Wykonywanie form drukowych.
Wykonywanie odbitek z form drukowych.
Planowanie produkcji poligraficznej.
Kontrolowanie produkcji poligraficznej.