Technik Farmaceutyczny – NOWOŚĆ! Katowice


Technik Farmaceutyczny

Kod zawodu: 321301
Cykl Kształcenia: 2,5 roku
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie dziennym
Kwalifikacje:  MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Technik farmaceutyczny  wykonuje zadania techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, ich analizą i kontrolą oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym. Sporządza i przygotowuje również lekarstwa, płyny do zmywania i mikstury, pod kierunkiem farmaceuty w aptekach, szpitalach i przychodniach.

Zadaniem technika farmaceutycznego jest:
– nadzorowanie i prowadzenie procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym;
– obsługiwanie aparatury urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej i sprzętu aptecznego;
– prowadzenie analiz i kontroli leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych, galenowych i innych;
– przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych oraz innych środków farmaceutycznych pod kierunkiem farmaceuty oraz przygotowywanie pisemnych lub ustnych instrukcji stosowania tych leków, zgodnie z receptami lekarskimi;
– czyszczenie i przygotowywanie sprzętu i kontenerów stosowanych do przyrządzania leków; przestrzeganie zasad higieny i aseptyki podczas sporządzania, przygotowywania oraz wydawania leków i środków sanitarnych;
– obsługę pacjentów korzystających z działalności aptek i punktów aptecznych oraz udzielanie pomocy w nagłych przypadkach;
– organizowanie pracy punktu aptecznego, zamawianie leków i środków opatrunkowych, przeprowadzanie rozliczeń materiałowych, ewidencjonowanie sprzętu aptecznego;
– wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
– nadzorowanie innych pracowników.

Perspektywa pracy:

– apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe
– punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne
– zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego
– laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
– stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
1. Wychowanie fizyczne
Kształcenie zawodowe teoretyczne
2. Pierwsza pomoc i zasady BHP
3. Podstawy profesjonalizmu i kultury BHP
4. Język obcy w branży farmaceutycznej
5. Elementy anatomii i fizjologii z patologii
6. Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
7. Język migowy
8. Podstawy obrotu aptecznego
9. Technologia postaci leków
10. Farmakologia
11. Analiza leków
12. Farmakagnozja
Kształcenie zawodowe praktyczne
13. Technologie informatyczne
14. Dyspensowanie produktów aptecznych
15. Technika sporządzania leków
16. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
17. Metody badania surowców roślinnych
18. Świadczenia farmaceutyzne
19. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik farmaceutyczny . Dyplom Technika farmaceutycznego wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Farmaceutyczny