Szkoła Podstawowa

Pierwszy etap zorganizowanej edukacji.
Stanowiona przez Państwo Polskie struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez kształcenie.
Zmiana struktury szkół, m.in. przywrócenia 8-letniej Szkoły Podstawowej. Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji.

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty

Przyjęcia:

  • semestr XIII
    • absolwenci sześcioletniej Szkoły Podstawowej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów Szkoły Podstawowej, którzy przerwali naukę na wyższym semestrze

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej na druku MEN

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa 2 lata – czyli 4 semestry.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Szkoła Podstawowa


Nie zwlekaj, zapisz się i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!