Opiekunka Dziecięca Katowice


Opiekunka Dziecięca

Kod zawodu: 325905
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia.

Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb.

Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.

Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu.

Perspektywa pracy:
– żłobki
– domy opieki
– szpitale
– hospicja
– różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)
– może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi
– może także zostać zatrudniona przez gminę w charakterze dziennego opiekuna

Przedmioty nauczania:
1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
4. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
5. Język migowy
6. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
7. Pielęgnacja i wychowanie dziecka
8. Opieka nad dzieckiem
9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
10. Podstawy przedsiębiorczości
11. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Opiekunka Dziecięca