Technik Turystyki Wiejskiej


Technik Turystyki Wiejskiej

Kod zawodu: 515203
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie  zaocznym
Kwalifikacja:
T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom  na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Perspektywa pracy:
– samodzielne biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi
– gospodarstwo turystyczne
– ekologiczne gospodarstwo rolne
– instytucje związanych z turystyką wiejską i rolnictwem
– hotele
– pensjonaty
– prywatne domy letniskowe
– własna działalność gospodarcza

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
2. Język obcy w turystyce
3. Produkcja rolnicza
4. Usługi agroturystyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Obsługa turystyczna
2. Prowadzenie produkcji rolniczej
3. Usługi żywieniowe
4. Usług noclegowe
5. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/