Technik Weterynarii


Technik Weterynarii

Kod zawodu: 324002
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje:
R.9.Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych;
R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

To oczywiście tylko pewna część obowiązków za jakie jest odpowiedzialny przyszły technik weterynarii.

Perspektywa pracy:
– zakłady lecznicze dla zwierząt
– organy inspekcji weterynaryjnej
– własna działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych
– ośrodki świadczące usługi pielęgnacyjne dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji
– przychodnie jako pomocnicy lekarza weterynarii
– lecznice dla zwierząt
– laboratoria weterynaryjne
– ogrodach zoologiczne
– schroniska
– fermy przemysłowe
– zakłady hodowli i unasieniania zwierząt
– ubojnie zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego
– organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdobyte wykształcenie w naszej szkole policealnej umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Przedmioty nauczania:
1. Działalność gospodarcza w weterynarii
2. Język obcy w weterynarii
3. Przepisy ruchu drogowego
4. Anatomia i fizjologia zwierząt
5. Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
6. Diagnostyka weterynaryjna
7. Choroby i pielęgnacja zwierząt
8. Administracja weterynaryjna
9. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
10. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
11. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
12. Zabiegi weterynaryjne
13. Analityka weterynaryjna
14. Kontrola i nadzór weterynaryjny
15. Podstawy przedsiębiorczości
16. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/