Aktor Katowice


Aktor

Aktor – kod zawodu 265501

Aktorstwo jest zawodem dla osób odważnych, śmiałych i pewnych siebie, które lubią występować przed innymi, przedstawiając widzom pewną historię.

Zadaniem aktora jest wcielenie się w postać wykreowaną w scenariuszu i odegranie jej w sposób wiarygodny, przekonujący i ciekawy dla widza.

W trakcie nauki na tym kierunku słuchacze poznają podstawy aktorstwa oraz sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów.

Swoje umiejętności kształtują m.in. w pracy nad tekstem i kulturą żywego słowa, warsztatów scenicznych i kamerowych. Realizują sceny z utworów dramatycznych, wiersze oraz uczestniczą w warsztatach wokalnych.

Zawód aktora jest jednym z bardziej dynamicznych i urozmaiconych zawodów – wiąże się często z wyjazdami (a co za tym idzie ze zwiedzaniem różnych krajów), umożliwia poznanie znanych osób, udział w różnych imprezach, a także jest zajęciem, które umożliwia zdobycie sławy i stanie się osobą znaną i podziwianą.

Perspektywa pracy:
– w filmie
– w teatrze
– w telewizji
– w reklamie

Przedmioty nauczania:
1. Praca nad tekstem i kultura żywego słowa
2. Podstawowe zdania aktorskie i sceny improwizowane
3. Świadomość ciała i podstawy ruchu scenicznego
4. Impostacja głosu i warsztaty wokalne
5. Realizacja scen z utworów dramatycznych
6. Wiersz
7. Podstawy aktorstwa filmowego
8. Casting – sztuka autoprezentacji
9. Warsztaty sceniczne i kamerowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • semestr II
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– zaświadczenie o ukończeniu szkoły rocznej
– możesz przystąpić do egzaminu końcowego, po którym otrzymujesz tytuł specjalisty.

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa w zależności od wybranego kierunku:

  • 1 rok – czyli 2 semestry

Korzyści od nas:
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła roczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w konkretnej specjalizacji.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Aktor