Recepcjonistka Katowice


Recepcjonistka

Recepcjonistka z upoważnienia dyrekcji hotelu prowadzi sprzedaż pokoi hotelowych na podstawie rezerwacji i bieżących zgłoszeń klientów, z zachowaniem elementów polityki handlowej; zapewnia sprawną i szybką obsługę gości przy przyjeździe i wyjeździe oraz podczas ich pobytu w hotelu.

Zadania zawodowe:
– przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na zakwaterowanie, wyżywienie oraz usługi towarzyszące dla klientów indywidualnych i grupowych, z wykorzystaniem m.in. komputerowego systemu recepcyjnego,
– prezentowanie gościom usług dodatkowych świadczonych przez hotel,
– przydzielanie pokoi i załatwianie wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem gości (wystawianie karty pobytu, ustalanie formy płatności) oraz bieżące wprowadzanie odpowiednich danych do komputera,
– współpraca ze służbą pięter w celu uzgodnienia wolnych pokoi przygotowanych do wynajęcia, prowadzenie grafiku obłożenia pokoi,
– wydawanie i przyjmowanie kluczy,
– przyjmowanie i przekazywanie gościom korespondencji,
– przyjmowanie, przechowywanie w sejfie hotelowym i wydawanie depozytów gości;
– obsługiwanie urządzeń telekomunikacyjnych zainstalowanych w recepcji: łączenie rozmów, prowadzenie grafiku budzeń i budzenie gości,
– przyjmowanie i załatwianie, lub przekazywanie odpowiednim komórkom do wykonania, specjalnych życzeń i zleceń gości oraz ich skarg,
– udzielanie gościom informacji dotyczących połączeń kolejowych, samolotowych, autobusowych, repertuaru kin i teatrów oraz innych imprez kulturalno-turystycznych, a także funkcjonowania miejscowego handlu i usług,
– udostępnianie wydawnictw informacyjnych i reklamowych, jakimi dysponuje hotel,
– prowadzenie rachunków związanych z pobytem gościa w hotelu,
– przyjmowanie należności za pokoje i inne usługi świadczone na rzecz gości hotelowych oraz rozliczanie wpływów z poszczególnych form płatności (gotówki, legitymacji kredytowych, voucherów, czeków, kredytów),
– wymiana walut, realizowanie czeków podróżnych itp. wg aktualnych tabel kursowych,
– prowadzenie dokumentacji kasowej, odprowadzanie wpływów do kasy głównej,
– przechowywanie i prowadzenie rejestru rzeczy znalezionych

Perspektywa pracy:
– hotele ogólnopolskie i zagraniczne
– motele ogólnopolskie i zagraniczne
– sanatoria
– ośrodki wypoczynkowe
– gospodarstwa agroturystyczne
– obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe i wiele innych

Przedmioty nauczania:
1. Znaczenie recepcji w hotelu
2. Organizacja pracy w recepcji
3. Podstawy prawne
4. Podstawy psychologii
5. Język obcy specjalistyczny
6. Etyka w zawodzie
7. Obsługa klienta
8. Praca w recepcji
9. Obsługa systemów informatycznych

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • semestr II
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– zaświadczenie o ukończeniu szkoły rocznej
– możesz przystąpić do egzaminu końcowego, po którym otrzymujesz tytuł specjalisty.

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa w zależności od wybranego kierunku:

  • 1 rok – czyli 2 semestry

Korzyści od nas:
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła roczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w konkretnej specjalizacji.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Recepcjonistka