Технік бухгалтерського обліку ККZ


Технік бухгалтерського обліку ККZ

Код професії: 431103
Цикл навчання: 2 роки
Режим навчання: Навчання відбувається за неповною формою навчання
Кваліфікація:
A.36 Ведення бухгалтерського обліку
A.65 Облік винагород та державних зборів

Про напрямок

Для ведення бухгалтерського обліку в організаційному підрозділі готується технік бухгалтера; вміє використовувати інструменти фінансового обліку, контролювати та кваліфікувати докази для бухгалтерського обліку, застосовувати бухгалтерське програмне забезпечення для обліку господарських операцій та складати окрему фінансову звітність, а також проводити фінансовий аналіз та оцінювати фінансовий стан організаційного підрозділу. Крім того, він може підготувати кадрову документацію та врегулювати оплату праці за трудовими та цивільноправовими договорами.

У сфері розрахунків з установами публічного права він може готувати записи та податкові декларації, а також документи щодо розрахунків із Закладом соціального страхування.

Бухгалтерські знання в поєднанні з практичними навичками дають основу для зайняття високих посад на підприємствах, в господарських організаціях, фінансових установах, підрозділах державних фінансів, консультативно-ревізійних конторах та бухгалтеріях.

Перспектива працевлаштування

Розвиток економіки та пов’язана з нею комп’ютеризація системи бухгалтерського обліку змушують роботодавця шукати освіченого працівника, відкритого до оновлення знань, компетенцій та навичок на ринку праці. Професія технік бухгалтера відіграє все більшу роль у зв’язку з появою все нових і нових компаній та установ. Це дає можливість брати участь у господарському житті країни та за кордоном завдяки уніфікації системи бухгалтерського обліку в різних країнах.

Навчальні предмети

Англійська мова в бухгалтерії
Господарська діяльність у сфері економіки
Фінансовий облік
Заробітна плата та податки
Офісна документація
бухгалтерія
Нарахування заробітної плати та податкова інспекція
Основи підприємництва
Навчальна практика