Технік-економіст ККZ


Технік-економіст ККZ

Код професії: 331403
Цикл навчання: 2 роки – 4 семестри
Режим навчання: навчання відбувається за заочною або денною формою навчання.
Кваліфікація:
A. 35. Планування та ведення діяльності в організації.
A. 36. Ведення бухгалтерського обліку.

Про напрямок

Технік-економіст організовує роботу офісу компанії та розраховує показники, якi необхідні для визначення економічного та фінансового стану підприємства, аналізує витрати та доходи та визначає пропозиції щодо їх покращення; аналізує роль і положення конкретного підприємства на ринку, самостійно виконує або організовує завдання у сфері: постачання, зберігання матеріалів і готової продукції, транспорту і перш за все, продажу товарів і послуг а також вибирає та розраховує показники, що визначають економічний та фінансовий стан підприємства (рентабельність, показники ліквідності, заборгованість, платоспроможність, структура балансу, покриття основних засобів власним капіталом тощо).

Перспектива працевлаштування

Усі суб’єкти господарювання, незалежно від їх організаційної чи форми власності, банки, бюджетні установи, власний бізнес, консалтинг.

Навчальні предмети

Охорона i гiгiєна праці.
Основи господарської діяльності.
Іноземна професійна мова.
Особистісні та соціальні компетенції.
Організація малих команд.
Основи економіки.
Техніка діловодства.
Статистика.
Організація діяльності.
HR і зарплата.
Планування, аналіз та звітність.
Бухгалтерський облік.
Інвентаризація.
Фінансовий аналіз та звітність.