Виправлення вад постави – практичні заняття


Виправлення вад постави - практичні заняття

Курс з корекції вад постави має на меті надати практичні знання щодо виправлення неправильної постави тіла шляхом підбору відповідних вправ. Після закінчення курсу учасник отримує можливість проводити заняття з корекційної гімнастики. Ефективне виправлення дефектів постави є складним завданням, яке часто вимагає тривалої роботи, заснованої на надійних знаннях і практичних навичках, і в той же час завдання, яке приносить велике задоволення.

Програма

1. Формування постави тіла – симетрія та асиметрія людини
2. Діагностика та основні характеристики дефектів постави тіла
3. Рухово-корекцiйнi iгри та вправи
4. Організація та методика корекційних занять
5. Об’єктивні та суб’єктивні методи оцінки постави тіла