Внутрішнє оцінювання з нуля


Внутрішнє оцінювання з нуля

Оцінювання досягнень учнів – це їх перевірка та оцінювання. При підготовці оцінювання ми впевнені в результатах навчання та оцінці цих результатів. Оцінка як процес діагностики та оцінки включає три компоненти:
1.Вимірювання (що вимірювати?, що вимірювати?, коли вимірювати?)
2.Судження (аналіз і перевірка результатів вимірювань)
3. Пропоновані зміни до навчального процесу