Захист персональних даних учня, батьків, викладача – правові та практичні аспекти


Захист персональних даних учня, батьків, викладача – правові та практичні аспекти

Адміністратором персональних даних є школа в особі її директора. У кожному закладі необхідно застосувати відповідні технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист персональних даних якi обробляються, що дозволяють ідентифікувати конкретну особу (наприклад, ім’я та прізвище, адреса, номер PESEL). Ці заходи повинні відповідати загрозам і категоріям даних, які підлягають захисту, зокрема, дані мають бути захищені від несанкціонованого розкриття, видалення, обробки з порушенням Закону про захист персональних даних, а також від зміни, втрати, пошкодження або знищення.