Нова формула здобуття іспиту з 2015 року


Нова формула здобуття іспиту з 2015 року

З 2015 року іспит на атестат зрілості був змінений, щоб краще вимірювати навички учнів, які закінчують старшу середню школу. Перевірка вміння відтворювати енциклопедичні знання замінена перевіркою навичок критичного аналізу інформації, міркування та умовиводу з точки зору набутих знань. Обов’язкова частина іспиту на атестат зрілості, що складається з письмового та усного іспиту з польської мови, письмового та усного іспиту з сучасної іноземної мови та іспиту з математики, залишиться незмінною – все проводиться на основі вимог, зазначених у ст. базовий навчальний план з окремих предметів за напрямом зовнiшнiх iспитiв. Зміниться лише методика проведення усного іспиту з польської мови. Оцінювання заздалегідь підготовленої матуральної презентації буде замінено оцінкою вміння випускника викласти усне висловлювання з питань, складених під час іспиту. Важливість цієї навички в подальшій освіті та професійному житті неможливо переоцінити. Як і раніше, випускник середньої школи зможе вибрати додаткові предмети, з яких він хоче скласти іспит