Медичний секретар


Медичний секретар

Медичний секретар – код професії 334402

Здійснення професії медичного секретаря полягає у виконанні завдань, пов’язаних із наданням медичних послуг особою необхідної кваліфікації.

Медсекретар організовує діловодство, використовуючи сучасну оргтехніку та засоби масової інформації.

Медичний секретар у рамках ведення медичної документації (кардіографії пацієнтів, лікарняних тощо) збирає, виділяє та поширює інформацію про стан здоров’я пацієнтів та місцевої громади, надає інформацію про надані медичні послуги та офіційні та фінансові документи. умови надання медичних послуг.

Веде фінансові розрахунки та облік наданих медичних послуг, видає рахунки та довідки. Веде реєстр кореспонденції, готує – на вимогу начальника – зміст листування та правила внутрішнього розпорядку, веде дошку оголошень, готує письмову інформацію для пацієнтів та персоналу.

Лікарський секретар готує на вимогу керівництва звіти про діяльність закладу охорони здоров’я, включаючи статистичні дані для аналізу цієї діяльності. Готує дані для комп’ютерних баз даних і використовує ці бази даних.

Перспектива роботи:
– державні та приватні заклади охорони здоров’я
– колективи співробітників
– співпраця з керівником, лікарями та медичними сестрами організаційного підрозділу закладу охорони здоров’я

Предмети теоретичної професійної освіти:
1. Правові підстави
2. Перша допомога
3. Культура та етика професії
4. Основи психології
5. Міжособистісне спілкування

Предмети практичної професійної освіти:
1. Медична документація
2. Організація медсекретаріату
3. Комп’ютеризація діловодства

Передумови:

  • 18 років і старше
  • посвідчення особи
  • атестат середньої школи

Прийом:

  • І семестр
    • випускники середньої школи
  • ІІ семестр
    • учні школи, які припинили навчання за тим самим напрямом навчання

Ви отримаєте від нас:
– свідоцтво про закінчення річної школи
– можна скласти випускний іспит, після чого отримуєш звання спеціаліста.

Тривалість навчання та режим:
Навчання відбувається за заочною системою:
– у суботу та неділю,
– 2 рази на місяць.

Навчання триває в залежності від обраного напряму навчання:

  • 1 рік – це 2 семестри

Переваги від нас:
– знижки від наших партнерів
– безплатні сертифікати до ZUS, KRUS тощо.
– безплатні додаткові консультації
– безплатні іспити.

Однорічна школа розрахована на дорослих із середньою освітою, яким для вступу не потрібен іспит на матуру.

Крім того, після проходження кваліфікації з певної професії студенти отримують сертифікат, що підтверджує здобуття навичок за певною спеціалізацією.

Увага:
Ми надаємо обладнання та навчальні матеріали.

Зареєструйтеся онлайн

Перегляньте наші акції!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Катовіце – медичний секретар