Kadry i Płace od podstaw


Kadry i Płace od podstaw

Liczba godzin: 40

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi.

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy
2. Umowa o pracę
3. Umowy cywilnoprawne
4. Dokumentacja pracownicza
5. Urlopy i nieobecności
6. Ewidencja czasu pracy
7. Rozwiązanie stosunku pracy
8. Szczególne formy zatrudnienia
9. Wynagrodzenia
10. Rozliczanie z urzędami ZUS, US itp.
11. Obsługa programu SYMFONIA – KADRY PŁACE
12. Obsługa programu PŁATNIK