Instruktor Fitness

Liczba godzin: 96

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na udział w kursie, dyplom lub zaświadczenie ukończenia części ogólnej

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– legitymacje instruktorską
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu, niezbędne ukończenie bądź odbywanie części ogólnej kursów.instruktorskich

Celem kursu jest przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik po ukończeniu kursu będzie przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami prawa polskiego.

1. Sprawdzian umiejętności ruchowych.
2. Historia Fitness i Kulturystyki
3. Historia aerobiku.
4. Podział zajęć na poszczególne formy i metodyka nauczania ruchu.
5. Zasady pracy z muzyką
6. wskazania i przeciwwskazania do rozpoczęcia treningu
7. najczęstsze problemy zdrowotne wśród potencjalnych klientów
8. zasady pracy z klientem
9. pierwsza pomoc
10. Kiedy i w jaki sposób stosować psychologię motywacji
11. kreacja własnego wizerunku podczas treningu jak i poza nim
12. współpraca z klubem fitness
13. współpraca z firmami branżowymi (suplementy, odzież, sprzęt sportowy)
14.Omówienie podstawowych kroków w aerobiku
15.Monitorowanie ćwiczeń.
16.Zasady prowadzenia zajęć. Tok lekcji fitness.
17.Podstawowe zasady budowania choreografii.
18.Omówienie części głównej lekcji fitness i treningu siłowego podczas zajęć
19.Zasady bezpieczeństwa.
20. Zasady treningu z obciążeniem.
21.Znajomość czynnościowa mięśni – doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych.
22.Nauka budowania choreografii.
23.Omówienie poszczególnych form aerobiku
24. Budowa i charakterystyka zajęć tanecznych.
25.Doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajęciach
26. nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką)
27. Gibkość i Streching – formy treningu i kształtowania
28. pojęcie koordynacji ruchowej i wykorzystywanie podczas zajęć
29. zalety i zasady stretchingu
30. Przetrenowanie treningowe i metody zwalczania