Kurs Uprawniający do Prowadzenia Zajęć z Zakresu Pierwszej Pomocy


Kurs Uprawniający do Prowadzenia Zajęć z Zakresu Pierwszej Pomocy

Podczas tego kursu nauczysz się prezentacji i oceny ćwiczeń przygotowujących do przeprowadzania pierwszej pomocy. Absolwent kursu zdobywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć – zaoferuj w swojej szkole Kurs z pierwszej pomocy dla uczniów prowadzony właśnie przez Ciebie!

Program

1. Postawy anatomii człowieka
2. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku
3. Wzywanie pomocy
4. Postępowanie w przypadku zadławienia
5. Postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
7. Urazy, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
8. Unieruchamianie złamań
9. Pierwsza pomoc w wychłodzeniu i przegrzaniu
10. Postępowanie przeciwwstrząsowe
11. Nagłe stany zagrożenia życia
12. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
13. Wsparcie psychiczne
14. Pierwsza pomoc w sytuacjach symulowanych