Egzaminy zewnętrzne w gimnazjum, pomiar dydaktyczny i analiza wyników


Egzaminy zewnętrzne w gimnazjum, pomiar dydaktyczny i analiza wyników

Obowiązkiem każdej szkoły jest przeprowadzanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych swoich uczniów w celu poprawy jakości i efektywności pracy. Metody analizy wykorzystywane przez szkołę pozwalają formułować konstruktywne wnioski, które następnie wdrażane są do realizacji. Sposób sprawdzania wyników procesu dydaktycznego prowadzi do ustalenia zmian w projektowaniu działań szkoły.