Główne założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego


Główne założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji.Jedną z głównych ról nauczyciela przedszkolnego jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych wszystkich dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnego potencjału do wzajemnego uczenia się od siebie. Podstawą jest budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz budowania zdrowych relacji rówieśniczych. Założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego pozwalają na możliwość nauki czytania, pisania i liczenia także w przedszkolu zachowując spójność z wymaganiami szkolnej podstawy programowej.