Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej Katowice


Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Kod zawodu: 343902
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny – co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Celem kształcenia w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej jest przygotowanie do prowadzenia prac związanych z organizacją produkcji filmowej lub telewizyjnej.

Zakłada się, że absolwent potrafi zaplanować i opracować harmonogram działań oraz sporządzić dokumentację organizacyjno-finansową produkcji filmowej i telewizyjnej.

W szczególności, jako osoba wspomagająca kierownika produkcji, powinien posiadać umiejętności w zakresie:
– dobierania i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego
– przygotowania planu produkcji filmowej I telewizyjnej
– zapewniania ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy
– koordynowania prac w zakresie produkcji filmowej I telewizyjnej
– sporządzania dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej
– znajomości i stosowania przepisów prawa związanych z produkcją filmową i telewizyjną

Perspektywa pracy:
– przedsiębiorstwa organizujących produkcję filmową i telewizyjną
– przedsiębiorstwa produkujących filmy
– audycje i programy telewizyjne
– przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz produkcji filmowej i telewizyjnej
– własna działalność gospodarcza (usługi w zakresie filmowania, przetwarzania oraz powielania i publikowania materiałów filmowych)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
2. Ekonomika produkcji filmowej i telewizyjnej
3. Język obcy w produkcji filmowej i telewizyjnej
4. Działalność gospodarcza w produkcji filmowej i telewizyjnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Komputerowe wspomaganie procesu planowania i organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
2. Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna
3. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej