Florysta – dekoracje imprez okolicznościowych NOWOŚĆ! Katowice


Florysta - dekoracje imprez okolicznościowych NOWOŚĆ

Kod zawodu: 343203
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacja: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów.

W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych.

Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy.

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Perspektywa pracy:
– kwiaciarnie
– firmy organizujące wystrój na przyjęcia
– salony florystyczne
– własna działalność gospodarczą świadcząca usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia FLORYSTA 343203:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce
2. Podstawy florystyki
3. Dzieje dekoracji roślinnych
4. Język obcy zawodowy
5. Organizacja pracy małych zespołów
6. Stylizacje florystyczne

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
1. Projektowanie kompozycji florystycznych
2. Wykonywanie kompozycji florystycznych
3. Pracownia stylizacji florystycznej
4. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy – Florysta

Dyplom Florysty wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Florysta - dekoracje imprez okolicznościowych