Opiekunka Środowiskowa Katowice


Opiekunka Środowiskowa

Kod zawodu: 341204
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych.

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Perspektywa pracy:
– domy pomocy społecznej
– ośrodki pomocy społecznej
– instytucje opiekuńcze
– własna działalność gospodarcza

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy psychologii
2. Wybrane zagadnienia z socjologii
3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
4. Organizacja opieki środowiskowej
5. Język migowy
6. Język obcy w pomocy społecznej
7. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Opieka i pielęgnacja człowieka
2. Aktywizacja osoby podopiecznej
3. Trening umiejętności społecznych
4. Praktyka zawodowa w wymiarze 160 h

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Opiekunka Środowiskowa