Technik Transportu Drogowego Katowice


Technik Transportu Drogowego

Kod zawodu: 311927
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje:
A.69 eksploatacja środków transportu drogowego
A.70 organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie.

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków.

Technik transportu drogowego ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych.

We współczesnym świecie transport odgrywa jedną z bardzo ważnych ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe w zakresie transportu osób i ładunków. Powyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób mających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania, wykonywania transportu drogowego osób i ładunków oraz w zakresie nowych technologii, które bardzo dynamicznie pojawiają się w branży transportowej.

Perspektywa pracy:
– kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy
– pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych
– osoba nadzorująca pracę kierowców
– może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych

Przedmioty nauczania:
1. Podstawy maszynoznawstwa
2. Środki transportu wewnętrznego i drogowego
3. Przepisy ruchu drogowego
4. Organizacja procesów transportowych
5. Język obcy w transporcie drogowym
6. Działalność gospodarcza w transporcie drogowym
7. Eksploatacja środków transportu w przewozach
8. Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym
9. Podstawy przedsiębiorczości
10. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Transportu Drogowego