Fotograf Katowice


Fotograf

Fotograf – kod zawodu 343101

Fotograf utrwala obrazy przedstawiające osoby, przedmioty, przyrodę, martwą naturę, architekturę, produkty itp. elementy za pomocą aparatu fotograficznego cyfrowego lub tradycyjnego (analogowego) na różnych nośnikach informacji jak np. materiał światłoczuły, nośnik elektroniczny, zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej.

Fotograf wykonuje dokumentację fotograficzną na różnego rodzaju uroczystościach, jak np.: zawody sportowe, konferencje, festyny, wystawy. Wykonuje także fotografie wykorzystywane w czasopismach, książkach, kalendarzach, materiałach reklamowych (np. foldery, kubki, koszulki).

Do zadań fotografa należy: zaaranżowanie planu zdjęciowego (w zakładzie fotograficznym lub terenie) stosując odpowiednie rekwizyty, tło, dobór właściwego sprzętu fotograficznego, oświetlenia; wykonanie fotografii zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej; przeprowadzenie osobiście obróbki fotochemicznej lub cyfrowej zdjęć (dopuszcza się zlecenie obróbki fotografii innej firmie); archiwizacja prac fotograficznych i dbanie o efektowną ich prezentację.

Perspektywa pracy:
– zakłady fotograficzne lub w terenie
– agencje prasowe
– magazyny i portale modowe
– agencje reklamowe
– wydawnictwa
– instytucje kultury

Przedmioty w kształceniu zawodowym :
1. Technologie i materiałoznawstwo fotograficzne
2. Historia sztuki i fotografii
3. Podstawy fotografii
4. Fotografia portretowa
5. Fotografia plenerowa
6. Podstawy reklamy
7. Fotografia reklamowa
8. Fotografia reportażowa
9. Cyfrowa obróbka obrazu
10. Technologie komputerowego przetwarzania obrazów
11. Prowadzenie własnej firmy i obsługa klienta
12. Język angielski w pracy fotoreportera
13. Świadczenie usług fotoreporterskich

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • semestr II
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– zaświadczenie o ukończeniu szkoły rocznej
– możesz przystąpić do egzaminu końcowego, po którym otrzymujesz tytuł specjalisty.

Czas trwania nauki oraz tryb:
Nauka odbywa się w systemie zaocznym:
– w soboty oraz niedziele,
– 2 razy w miesiącu.

Nauka trwa w zależności od wybranego kierunku:

  • 1 rok – czyli 2 semestry

Korzyści od nas:
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła roczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w konkretnej specjalizacji.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Fotograf