Pakiet Graficzny – Photoshop, Corel, Illustrator – podstawowy


Pakiet Graficzny - Photoshop, Corel, Illustrator - podstawowy

Liczba godzin: 90

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej i obsługi programów Adobre Photoshop, Adobe Illustrator oraz Corel Draw

PHOTOSHOP
1. Zapoznanie się z obszarem roboczym
2. Selekcja
3. Edycja kolorów
4. Praca z obrazem, korekta fotografii, łączenie i nakładanie obrazów
5. Maski, kanały, ścieżki
6. Praca z tekstem
7. Filtry
8. Podsumowanie i ćwiczenia

ILLUSTRATOR
1. Zapoznanie się z obszarem roboczym
2. Zaznaczanie elementów obrazu
3. Tworzenie kształtów
4. Rysowanie
5. Malowanie
6. Przeźroczystość i tryby przenikania
7. Praca z warstwami
8. Transformacje obiektów
9. Praca z tekstem
10. Tworzenie i edycja symboli
11. Omówienie pędzli
12. Podsumowanie i ćwiczenia

COREL DRAW
1. Opis interfejsu programu Corel (zapisywanie, otwieranie, drukowanie)
2. Podstawy rysunku wektorowego
3. Praca z tekstem
4. Nadawanie konturów i wypełnień
5. Precyzyjne rysowanie
6. Edycja krzywych
7. Modyfikacje obiektów
8. Praca z bitmapami
9. Efekty w Corelu
10. Podsumowanie i ćwiczenia