Szkoła Policealna


Szkoła Policealna

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.
Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku ministerialnym.
Ponadto po zdaniu kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.
Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym lub stacjonarnym w zależności od wybranego kierunku.
Kształcenie zaoczne odbywa się w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie.
Kształcenie stacjonarne odbywa się w piątki soboty oraz niedziele co tydzień.
Cykl nauki trwa od roku do 2 lat.

Zapisy do Szkoły trwają cały rok
Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty
– świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
– 3 zdjęcia

– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– znizki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
FLORYSTA
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TECHNIK ADMINISTRACJI
TECHNIK BHP
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
TECHNIK WETERYNARII
TECHNIK ARCHIWISTA
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
TEHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ


Nie zwlekaj, zapisz się i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!