Technik Telekomunikacji


Technik Telekomunikacji

Kod zawodu: 352203
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedzielę

Technik telekomunikacji świadczy usługi ukierunkowane na montowanie, uruchamianie, konfigurowanie i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisję danych i analizę ruchu w sieciach cyfrowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, cyfrowych systemów transmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne oraz firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych).

Technik telekomunikacji należy do grupy poszukiwanych pracowników. Może znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach rynku pracy, takich jak: świadczenie usług z zakresu montażu, uruchamiania, konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisji danych i inżynierii ruchu w sieciach cyfrowych oraz produkcji elementów linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

Rozmowy z pracodawcami, jak również analiza internetowych ofert pracy, prowadzona m.in. w oparciu o portale www.pracuj.pl oraz www.praca.com, wykazały, że koniecznym jest kształcenie w zawodzie technik telekomunikacji. Najwięcej ofert pracy skierowanych było do: serwisantów sprzętu telekomunikacyjnego, testerów okablowania sieciowego, instalatorów sieci telekomunikacyjnych oraz sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, architektów systemów telekomunikacyjnych, administratorów sieci i systemów telekomunikacyjnych, specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do spraw sieci rozległych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Elektrotechnika i elektronika
Urządzenia telekomunikacyjne
Język obcy w branży telekomunikacyjnej
Transmisja cyfrowa
Działalność gospodarcza w branży telekomunikacyjnej
Sieci transmisyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pomiary elektryczne i elektroniczne w telekomunikacji
Montaż i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych
Eksploatacja cyfrowych łączy teletransmisyjnych
Eksploatacja sieci transmisyjnych

Praktyka zawodowa