Podolog Katowice


Podolog

Kod zawodu: 323014
Cykl Kształcenia: 2 lata, 4 semestry
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Nazwa kwalifikacji: FRK.05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Podolog posiada wiedzę i umiejętności do diagnozowania oraz leczenia chorób stóp. Zakres zabiegów podologicznych jest bardzo szeroki. Od podologa wymaga się znajomości dziedzin diabetologii, dermatologii, chirurgii, a nawet ortopedii.

Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie podolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. wykonywanie zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;
2. organizowanie prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
3. prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;
4. prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

Perspektywy pracy:
• gabinety podologiczne
• gabinety kosmetyczne
• gabinety medycyny estetycznej
• domy pomocy społecznej
• zakłady opiekuńczo-lecznicze
• ośrodki SPA
• własna działalność z zakresu podologii

Za podologa uznawana jest osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia szkoły policealnej
oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik podolog.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy podologii
3. Wykonywanie zabiegów podologicznych
4. Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
5. Język obcy zawodowy
6. Podstawy anatomii i fizjologii
7. Podstawy dermatologii
8. Praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin zegarowych

Wymagania:
• ukończone 18 lat
• dowód osobisty
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (zdana matura nie jest konieczna)
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - podolog