Technik Optyk Katowice


Technik Optyk

Technik optyk zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji.
Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Perspektywa pracy:
– stanowiska produkcyjne
– stanowiska nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim:
– w sektorze usługowo-handlowym,
– zakładach optycznych – usługowych (rzadziej w produkcyjnych),
– punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowobadawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno–mechaniczno–elektronicznej i pomiarowej.

Przedmioty ogólnokształcące:
1. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy konstrukcji maszyn
2. Optyka i przyrządy optyczne
3. Technologie pomocy wzrokowych
4. Anatomia, fizjologia i patologia oka
5. Działalność gospodarcza w optyce
6. Język obcy w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Rysunek techniczny
2. Pomoce wzrokowe
3. Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne
4. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika.

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Optyk