Word – podstawowy


Word - podstawowy

Liczba godzin: 30

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Celem kursu jest poznanie programu WORD w stopniu podstawowym

1. Omówienie okna programu.
2. Otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentu.
3. Edycja tekstu.
4. Czcionka – rodzaje, kolory, rozmiary, kursywa, pogrubienie, podkreślenie itd.
5. Wyrównanie tekstu, akapity.
6. Punktacja i numeracja.
7. Tabele tworzenie i modyfikowanie
8. Wstawianie grafiki i zdjęć.
9. Ustawianie nagłówka i stopki.