Ochrona Osób i Mienia


Ochrona Osób i Mienia

Liczba godzin: 245

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do egzaminu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej , przygotowanie do wykonywania zawodu pracownik ochrony mienia

Blok ogólnoprawny
I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
IV. Wybrane zagadnienia psychologii
V. Etyka pracownika ochrony
VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
I. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
II. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych