Prawidłowa Emisja Głosu


Prawidłowa Emisja Głosu

Liczba godzin: 8

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Cele kursu:
– poznanie zasad poprawnej emisji głosu
– zapoznanie się z zasadami higieny głosu
– nabycie wiedzy w zakresie poprawnego zarządzania oddechem
– wyćwiczenie poprawnego oddechu
– nabycie umiejętności korzystania z atutów swojego głosu
– nauczenie się technik “atrakcyjnego” mówienia
– uświadomienie sobie roli zdrowego głosu w komunikacji
– pobudzenie potrzeby dbałości o skuteczność głosu
– uświadomienie sobie wagi i znaczenia higieny głosu

Kurs kierowany jest do nauczycieli, wykładowców, dziennikarzy, studentów, menagerów, handlowców, telemarketerów i wszystkich chętnych poznania siebie poprzez swój głos.

1. Narządy mowy i ich działanie
2. Zasady poprawnej emisji głosu
3. Prawidłowe oddychanie i praca przeponą
4. Trening relaksacyjny – redukcja napięć mięśni aparatu mowy
5. Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu
6. Intonacja i melodyka głosu, sposób na atrakcyjny przekaz werbalny
7. Strategie zdobywania słuchacza i pozyskiwania sympatii za pomocą brzmienia głosu
8. Higiena głosu
9. Komunikacja w hałasie i specyficznych warunkach
10. Choroby zawodowe narządu głosu i profilaktyka zaburzeń głosu
11. Spójność głosu i komunikacji niewerbalnej