Sprzedawca – Handlowiec z Obsługą Kas Fiskalnych


Sprzedawca - Handlowiec z Obsługą Kas Fiskalnych

Liczba godzin: 30

Po kursie uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
– certyfikat w języku polskim

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze sprzedawcy – handlowca oraz zdobycie praktycznej obsługi kas fiskalnych.

1. Pojęcie usługi i produktu, różnice
2. Proces zakupu usługi/ Proces zakupu produktu
3. Rozpoznawanie potrzeb klienta
4. Argumentacja za dokonaniem zakupu
5. Prezentacja usługi/ produktu
6. Walka z obiekcjami
7. Przyspieszenie decyzji o zakupie
8. Zakup
9. Usługa posprzedażowa
10. Obsługa Kasy Fiskalnej
11. Minimum sanitarne HACCP