Szkoła Podstawowa


Szkoła Podstawowa

Pierwszy etap zorganizowanej edukacji. Stanowiona przez państwo polskie struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez kształcenie. Projekt nowego rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Jest on konsekwencją zmiany struktury szkół, m.in. przywrócenia 8-letniej szkoły podstawowej. Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym


Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty
– świadectwo ukończenia klasy 6 Szkoły Podstawowej
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki

– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– znizki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy


Nie zwlekaj, zapisz się i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!