Dietetyka

Dietetyk – kod zawodu 322001
Specjalista dietetyk – kod zawodu 228401

Dietetyk /Specjalista dietetyk opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.

Zadania zawodowe:

ـ opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet – zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie – dla dzieci i dorosłych,
ـ prowadzenie i nadzorowanie wszystkich elementów produkcji, tj. organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw,
ـ dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych,
ـ przeprowadzanie wstępnych przeszkoleń pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktaż pracowników w zakresie bhp (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji),
– prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy,
– kontrola jakości (organoleptyczna i laboratoryjna) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania,
– sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw (w zakładach żywieniowych – organoleptycznie, w stacjach sanepidu – laboratoryjnie),
– kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w przemyśle spożywczym,
– prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń,
– prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia (kalkulacja kosztów, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia materiałowe)

Podstawy biochemii
Anatomia i fizjologia
Zasady żywienia człowieka
Organizacja i higiena pracy
Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego
Sposoby przyrządzania posiłków i łączenia produktów
Podstawy psychologii żywienia
Rodzaje diet
Komponowanie jadłospisów
Promocja zdrowia