Administrator Sieci Komputerowych

Administrator Sieci Komputerowych

Celem szkolenia jest gruntowne i rzetelne przygotowanie do pracy na ww. stanowisku, a także przekazanie profesjonalnej i usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie ma formę warsztatów, a każdy uczestnik kursu ma zapewnione osobne stanowisko komputerowe do pracy na zajęciach.

Program

CZĘŚĆ I 30 godzin lekcyjnych – 399 zł
– Wprowadzenie do sieci komputerowych
– Serwer z systemem Windows Server 2012R2/Windows Server 2008R2
– Serwer z systemem LINUX

CZĘŚĆ II 60 godzin lekcyjnych – 1000 zł
– Zaawansowane narzędzia administracyjne
– Baza danych MySQL
– Zaawansowane zarządzanie serwerami www
– Zaawansowane zarządzanie serwerem poczty
– Webowe interfejsy pocztowe
– Tworzenie kopii zapasowych
– Konfiguracja firewalli
– Zdalna administracja serwerami i stacjami roboczymi
– Klastry
– Cloud Computing
– Serwer DHCP czyli automatyczna adresacja TCP/IP
– Samba jako kontroler domeny
– DNS – rozwiązywanie nazw na adresy IP
– VirtualBox
– SA-Exim
– QoS – kształtowanie ruchu internetowego

CZĘŚĆ II 60 godzin lekcyjnych – 1499zł
– Zarządzanie Active Directory
– Zarządzanie Zadami Grupy
– Zarządzanie rolą serwera plików
– Zarządzanie rolą serwera wydatków
– Zarządzanie rolą serwera DNS
– Omówienie zasad licencjonowania środowisk opartych na Hyper-V
– Omówienie dobrych praktyk zakupu rozwiązań sprzętowych pod wirtualizację
– Instalacja i konfiguracja serwera Hyper-V oraz roli na Windows 2012 R2
– Przygotowanie farmy serwerów wirtualnych do zarządzania
– Tworzenie dysków sieciowych oraz maszyn wirtualnych
– Zarządzanie i przenoszenie maszyn wirtualnych
– Zasady bezpieczeństwa oraz kopia zapasowa.

CZĘŚĆ III 60 godzin lekcyjnych -999zł
– Serwer z systemem Novell
– Free BSD i OPEN BSD